Marine Works

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Marineworks od 2005 roku zbudowała silną pozycję niezależnego dystrybutora wiodących marek wyposażenia jachtowego, zapewniając swoim partnerom pełne wsparcie techniczne i logistyczne. Wykwalifikowana kadra projektantów, inżynierów i serwisantów pozawala na profesjonalną obsługę w następujących działach : napędy, energia, komfort oraz żeglarstwo.

EN

Since 2005, Marineworks has managed to build a strong position as an independent distributor of leading brands of marine equipment, providing its partners with full technical and logistical support. Qualified staff of designers, engineers and technicians allows for professional service in the following areas: drives, energy, comfort, and sailing.