Cmpny One Sp. z o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Cmpny One to niezależny dystrybutor części i wyposażenia OEM do jachtów oraz pojazdów użytkowych. Działamy w sektorze systemów ogrzewań dedykowanych do jachtów, kamperów, houseboat’ów i innych. Uruchomienie działu produkcji w Polsce pozwoliło ponadto na rozwój własnej marki produktów Pundmann, na którą składa się szeroka oferta bojlerów wody użytkowej. Nasza oferta zawiera ponadto elementy wyposażenia przyczep, wyciągarki elektryczne oraz hydrauliczne a także ogrzewania postojowe jednego z największych producentów w Europie – Autoterm.

EN

Cmpny One is an independent distributor of OEM parts and equipment for yachts and commercial vehicles. We operate in the sector of heating systems dedicated to yachts, motorhomes, houseboats and others. The launch of the production department in Poland also allowed for the development of Pundmann’s own brand of products, which primarily includes a wide range of domestic water boilers. Our offer also includes elements of trailer equipment, electric and hydraulic winches as well as parking heaters of one of the largest producers in Europe – Autoterm.