Wydawnictwo Nautica s.j.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Wydawnictwo Nautica powstało z połączenia dwóch pasji tworzących je ludzi – żeglarstwa oraz pracy z książkami.
Wydajemy najlepsze książki żeglarskie i marynistyczne – poradniki, podręczniki, wielokrotnie nagradzane locje i literaturę faktu.
W 2021 roku opublikowaliśmy we współpracy z PZŻ nowoczesny podręcznik na stopień żeglarza jachtowego.
W 2022 roku planujemy wydanie Locji Chorwacji.