UNTIL THE START OF THE FAIR:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

UNTIL THE END OF THE FAIR:

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Exhibitors 2023

Edition in numbers 2022

19457

Visitors

183

Exhibitors

210

Yachts

40000m2

Surface

Poland Boat Show is an international trade fair for yachts, yacht accessories and water sports

During 4 days, producers and distributors of sailing and motor yachts, sports boats, kayaks, bicycles and water scooters, fishing boats, house-boats, pontoons, safety and rescue equipment, boat trailers and tow trucks, as well as sailing clothing, electronics and navigation will present their offers. There are also companies offering yacht and boat charters, as well as service, insurance and leasing providers. All diving enthusiasts are cordially invited to the zone prepared especially for them, where diving equipment, diving trips and diving schools await.

Yacht Premieres 2022

A580

LAMDO YACHTS 30+

Nimbus 365 Coupe

Platinum 40

Saxdor 270

Texas 575

Texas 595

Texas 695

V 10

Windy 34 Alize

Poland Boat Show

During 4 days, producers and distributors of sailing and motor yachts, sports boats, kayaks, bicycles and water scooters, fishing boats, house-boats, pontoons, safety and rescue equipment, boat trailers and tow trucks, as well as sailing clothing, electronics and navigation will present their offers. There are also companies offering yacht and boat charters, as well as service, insurance and leasing providers. All diving enthusiasts are cordially invited to the zone prepared especially for them, where diving equipment, diving trips and diving schools await.

REGISTERGET A FREE TICKET

Honorary patronage

Media patronage

Konferencje i warsztaty

KONFERENCJA HVACR 360° 2023:

 • zmiany obowiązków oraz zmiany legislacyjne w branży HVACR;
 • możliwości poprawy efektywności energetycznej instalacji HVACR;
 • trendy na rynku pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych oraz chłodzenia dla dużych obiektów przemysłowych / magazynowych itp.;
 • systemy oddymiania – wymagania, przepisy, efektywne rozwiązania;
 • prezentacje firm partnerskich.

Konferencja organizowana przez Krajową Izbę Kominiarzy

Program konferencji

Poland Boat Show Edition 2023 in Numbers

10000

Visitors

10000m2

Exhibition Space

300

Exhibitors

100

Speakers

See how it was in previous editions

POLAND BOAT SHOW 2021 SUMMARY

ANNOUNCEMENT OF THE NEXT EDITION OF POLAND BOAT SHOW

VISITOR PROFILE

Among the VISITORS to the Poland Boat Show fair will be invited by us and by the Exhibitors:

 • Sailing enthusiasts
 • People interested in buying a yacht
 • Owners of charter companies
 • Entrepreneurs looking to compare prices
 • Boat builders
 • Maritime university students
 • Individuals interested in buying engines

EXHIBITOR profile

Among the exhibitors of Poland Boat Show fair, there will be companies from the following sectors:

 • Manufacturers of yachts and motor boats
 • Engine builders
 • Mechanics and petty officers
 • Leasing companies
 • Repair companies and shipyards
 • Boat engineers
 • Customer advisors

INDUSTRY SCOPE

The following sectors and industries will be represented during the Poland Boat Show fair:

 • manufacturers and distributors of yachts and motor boats
 • manufacturers and distributors of sailing yachts
 • manufacturers and distributors of house-boats
 • manufacturers and distributors of fishing boats
 • manufacturers and distributors of pontoons
 • manufacturers and distributors of jet skis
 • manufacturers and distributors of canoes and pedal boats
 • manufacturers of yacht equipment
 • manufacturers of deck materials
 • deck galley and accessories manufacturers
 • manufacturers and distributors of yacht equipment
 • distributors of navigation electronics
 • manufacturers of sailing clothing
 • distributors of safety and rescue equipment
 • manufacturers of boat trailers and caravans
 • companies offering yacht and boat charters
 • distributors of water sports equipment
 • service, insurance and leasing providers
 • representatives of diving schools
 • manufacturers and distributors of diving equipment

DEDYKOWANA ZABUDOWA TARGOWA

DESIGNED EXHIBITION STANDS

Zobacz katalog stoisk targowych i przygotuj się na udział w targach w sposób jeszcze bardziej efektywny. Dzięki temu katalogowi będziesz miał dostęp do gotowych projektów stoisk, które ułatwią Ci przygotowanie się do targów i zyskasz cenną oszczędność czasu i pieniędzy. Wybierając już gotowy projekt stoiska, będziesz mógł skupić się na innych ważnych aspektach przygotowań do targów, takich jak przygotowanie oferty, zorganizowanie transportu czy zaplanowanie działań marketingowych.

Check out the trade show booth catalog and prepare for your trade show participation in an even more efficient way. With this catalog, you will have access to ready-made booth designs that will make it easier for you to prepare for the trade show and gain valuable savings in time and money. By choosing an already ready-made booth design, you will be able to focus on other important aspects of preparing for the fair, such as preparing your offer, arranging transportation or planning your marketing activities.

ODBIERZ VOUCHER NA ZABUDOWĘ

RECEIVE A CONSTRUCTION VOUCHER

Z naszym kuponem masz pełną swobodę wyboru opcji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. W ofercie znajdują się niestandardowe projekty stoisk, grafika i oznakowanie, podłogi i oświetlenie, meble, sprzęt AV i wiele innych. Wszystko, co musisz zrobić, to okazać nasz kupon przy zakupie, wartość zniżki zostanie uwzględniona w fakturze. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, a także zyskasz większą elastyczność i swobodę twórczą.

With our coupon, you have complete freedom to choose the options that best suit your needs. We offer custom booth designs, graphics and signage, flooring and lighting, furniture, AV equipment and much more. All you need to do is present our coupon at the time of purchase, the value of the discount will be included in the invoice. This will save you money and give you more flexibility and creative freedom.

 

O organizatorze
About the organizer

Ptak Warsaw Expo to przede wszystkim gwarancja doświadczenia. Już od blisko dekady organizujemy ponad 70 imprez rocznie na 143 000 m2 powierzchni wystawienniczej 18 nowoczesnych hal oraz 500 000 m2 powierzchni zewnętrznej. To pozycjonuje nas jako lidera branży targowej, dysponującego najbardziej innowacyjnym zapleczem organizacyjnym.
To jednak nie wszystko. Zdobyte doświadczenie i wysoka jakość aranżowanych wydarzeń przełożyła się na zbudowanie silnej sieci kontaktów biznesowych. Ta gwarantuje uczestnikom poszczególnych eventów dostęp do nowoczesnych rozwiązań - zarówno znanych na polskim rynku, jak i podbijających branże na polu międzynarodowym. To sprawia, że imprezy Ptak Warsaw Expo otwierają odwiedzających na nowe możliwości biznesowe. Dowodem zdobytego zaufania są rekordowe liczby - 1 000 000 odwiedzających i 10 000 wystawców.
Największą siłą Ptak Warsaw Expo jest jednak nasz zespół. To doświadczona grupa pełnych pasji ludzi, która za cel stawia sobie wyjście naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających i wystawców. Elastyczne podejście, umiejętność znalezienia odpowiedzi na zmieniające się okoliczności i otwartość na potrzeby uczestników wydarzeń - te cechy sprawiają, że nasze eventy docenia się ze względu na profesjonalną obsługę.
Te wszystkie czynniki składają się na to, że Ptak Warsaw Expo stało się europejską stolicą targów, organizującą niezapomniane imprezy branżowe i komercyjne. Zachęcamy do kontaktu już dziś, aby dowiedzieć się jak konkretnie możemy pomóc osiągnąć twoje cele i sprawić, że firma otworzy się na nowe możliwości biznesowe.

Ptak Warsaw Expo is first and foremost a guarantee of experience. For nearly a decade now, we have been organizing more than 70 events a year on 143,000 sqm of exhibition space of 18 modern halls and 500,000 sqm of outdoor space. This positions us as a leader in the trade fair industry with the most innovative organizational facilities.
However, that's not all. The experience we have gained and the high quality of the events we arrange have translated into building a strong network of business contacts. This guarantees the participants of individual events access to modern solutions - both those known on the Polish market and those conquering the industry on the international field. This makes Ptak Warsaw Expo events open visitors to new business opportunities. Proof of the trust gained is the record numbers - 1,000,000 visitors and 10,000 exhibitors.
However, the greatest strength of Ptak Warsaw Expo is our team. It is an experienced group of passionate people who aim to meet the expectations of visitors and exhibitors. Flexible approach, ability to find answers to changing circumstances and openness to the needs of event participants - these qualities make our events appreciated for their professional service.
All these factors contribute to the fact that Ptak Warsaw Expo has become the European capital of trade fairs, organizing unforgettable industry and commercial events. We encourage you to contact us today to find out how specifically we can help you achieve your goals and make your company open to new business opportunities.

 

Trade Fair Partner