Sygnet Yacht Czarter Zbigniew Sygnowski

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
INSTAL MARINA oferuje portom niezbędną infrastrukturę do odbioru ścieków i odpadów od użytkowników dróg wodnych. Instalowanie pomp ściekowych w portach jest dobrowolne, jednak mamy nadzieję, że wkrótce posiadanie tych urządzeń stanie się standardem.
Oferujemy:
– odsysarki stacjonarne
– odsysarki mobilne (z wbudowanym silnikiem elektrycznym)
– pomosty pływające ze zbiornikiem na fekalia