Product BBF

logo-exhibitor

Opis Wystawcy
Pro Duct BBF jest agencją marketingową zajmującą się wsparciem sprzedaży poprzez tworzenie i obsługę programów motywacyjnych/lojalnościowych oraz narzędzi wspomagających (m.in. aplikacje mobilne).

W ramach swoich działań Pro Duct BBF rozwija narzędzia mobilne służące do organizacji wyjazdów turystycznych różnego rodzaju, w tym żeglarskich (skipperApp) i typu incentive (IncentiveApp).