M&K BOATS AND PADDLES Sp.z.o.o.

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Firma M&K Boats and Paddles zajmuje się szeroko pojętą produkcją łodzi wiosłowych w tym kajaków sportowych, turystycznych, smoczych łodzi oraz wioseł.

EN

M&K Boats and Paddles deals with the broadly understood production of rowing boats, including sports and tourist kayaks, dragon boats and oars.